config MU server

Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  OngTrumProB
  Guest

  config MU server

  help me config server Mu OFFLINE ...on PC home


 2. #2
  Novice dienbienphu is offline
  MemberRank
  May 2005 Join Date
  2Posts
  Nè ông trùm ông là người việt nam mà. sao ông không vào mấy diễn đàn của việt nam mà hỏi chạy vô đây hỏi làm gì vậy chờ. mà cái cấu hình server Mu offline đã cũ rùi mà giờ còn đi hỏi nữa vào http://manguon.com đó. có trong đó

 3. #3
  F**KIN LEGEND! exclamatio is offline
  Old SchoolRank
  May 1986 Join Date
  Merry EnglandLocation
  22,149Posts
  repeat after me

  "i will not post about mu outside of the mu section"

  both of you take this as a warning, post in english and in the correct sections

  http://forum.ragezone.com/online-gam...ers-71603.htmlMembers who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Advertisement