Welcome!

Join our community of MMO enthusiasts and game developers! By registering, you'll gain access to discussions on the latest developments in MMO server files and collaborate with like-minded individuals. Join us today and unlock the potential of MMO server development!

Join Today!

Easy Setup MuServer 99.65+ Bugless ( Router Support )

Initiate Mage
Joined
Jan 22, 2007
Messages
43
Reaction score
5
Server setup guide

 • Installing SQL Server 2000: Extract SQLEVAL.exe.
 • Run Setup.exe and click Next 8 times.
 • It will show you this window named Services Accounts.
 • In Service Settings set it to Use the Local System Account.
 • Click Next and it will show the Authentication Mode window.
 • Set it to Mixed Mode(Windows Authentication and SQL server Authentication) after that make sure to set a password below.
 • The password will be the sa account password, you will need it after on if you want to set an online registration.
 • Then click next to continue the Installation
The next step will be to extract the MuServer folder from the RAR and copy the folder in it to the D: drive make sure it dont have double folders like D:/MuServer/MuServer , it should only have D:/MuServer/ .

Editing server IPs & SQL Password

-Following that the next step would be to edit IP files, this will be the files you will need to edit:

D:\MuServer\ConnectServer\Data\Servers ( Global Ip )
Code:
//Servers
[LEFT]0 "MUOnline" "[COLOR=red]IP HERE[/COLOR]" 50001 "SHOW"[/LEFT]
 
[LEFT]19 "MUOnline_CS" "[COLOR=red]IP HERE[/COLOR]" 50019 "HIDE"[/LEFT]
D:\MuServer\data\MapServerInfo ( Local Ip )
Code:
[LEFT]// Map Server Infomation
// IP and pot information of server (only official recognition IP and port number use possibility)
//
// P.S.> InitSetting (initial Maeb mobile information setting price) meaning of price 
// -1 : Connection being not right - connection with the initial server which is possible connection
// 0 : Connection being not right - connection random in the server which is possible it does, connection 
// 1 : Connection possibility 
//
// ServerCode MapServerGroup InitSetting IpAddress PortNum
//-----------------------------------------------------------------------------
0
0 0 1 S[COLOR=red]IP HERE[/COLOR] 50001
19 0 0 S[COLOR=red]IP HERE[/COLOR] 50019
end
// ServerCode MoveAbleOption Map DestServerCode
//-----------------------------------------------------------------------------
1
0 0 30 19
0 0 31 19
0 1 33 -1
0 1 34 -1
19 1 30 -1
19 1 31 -1
19 0 33 0
19 0 34 0
end[/LEFT]
D:\MuServer\data\IpList ( Local Ip )
Code:
[LEFT]//IP List
"[COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]"[/LEFT]

D:\MuServer\data\Commonserver ( Local Ip )

Code:
[LEFT];------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Ustawienia CS'a WebZenu:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ConnectServerInfo]
IP = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]
PORT = 50020
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Ogolne ustawienia:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[GameServerInfo]
Language = 3   ; [ 0=Korea, 1=English, 2=Japan, 3=China, 4=Taiwan ]
ServerType = 0   ; 0:MainServer, 1:TestServer, 2:Internal Server
Partition = 0   ; Numer partycji : 0, except for china
ItemSerialCheck = 0   ; Sprawdza numery seryjne przedmiotow [ duplikatow ] [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
AddExperience = 99999   ; Doswiadczenie za potwora [ Mnoznik ]
StalkProtocol = 0
StalkProtocolId = gundalz2
CharacterDeleteMinLevel = 300  ; Maxymalny level kasowania postaci [ Pomiedzy 1 a 350 ]
CreateCharacter = 1   ; Tworzenie nowych postaci [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
NumberOfMaxUser = 100   ; Maksymalna liczba graczy na serwerze
NumberOfCastleSiegeMaxUser = 60  ; Maksymalna liczba graczy w Castle Siege
MonsterHp = 0   ; HP Potworow [ 0=100% / 10=90% / itd. ]
ItemDropPer = 70   ; Procent wypadania przedmiotow z potworow [ nie dotyczy zenow ]
LootingTime = 30   ; Czas do zalogowania na serwer (w sekundach)
EnableBattleSoccer = -1   ; Pilka nozna na Arenie [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
QuestNPCTeleportTime = 3600  ; Czas teleportac Marlona miedzy miasta
PersonalShopOpen = 1   ; Prywatny sklep [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
Trade = 1   ; Handlowanie [ /trade ] [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
ZenDurationTime = 30   ; Czas lezenia zenow na ziemi (w sekundach)
; Wersja klienta <--> gameservera
ClientExeVersion = 10212
ClientExeSerial = 99.6X_by_Genghis
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; SpeedHack:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SpeedHackPlayerBlock = 0  ; Blokuje konto za uzywanie SpeedHackow [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
AttackSpeedTimeLimit = -2200  ; Limit szybkosci ataku
MinimumAttackSpeedTime = -2200  ; Minimalna szybkosc ataku
IsIgnorePacketHackDetect = 9999  ; Ignorowanie pakietow SpeedHacka
HackCheckCount = 5   ; Ilosc powtorzen sprawdzania
DecTimePerAttackSpeed = 0.01  ; Sredni czas przez sekunde ataku
SpeedHackPenalty = 3   ; speed hack penalty value when detected (not use)
IsKickDetecHackCountLimit = 0  ; Kickowanie za Hack [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
DetectedHackKickCount = 0  ; Kickowanie wykrytego po "x" wykryciu SpeedHacka
EnableServerDivision = 0  ; Serwer rozdziela przelacznik wyboru [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
DisconnectHackUser = 0   ; Rozlaczenie gracza za Hack
UseNPGGChecksum = 0   ; Sprawdzaj Checksum GameGuarda
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Logi:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WriteSkillLog = 0   ; Logi Skillow tworzone przez GS'a [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
WriteChatLog = 0   ; Zapis logow chata przez GS'a [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
HackLogServer = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; PenetrationSkill:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EnableCheckPenetrationSkill = 1  ; ELF Skill Penetration [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Gildia:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GuildCreateLevel = 250   ; Minimalny level tworzenia gildii [ Pomiedzy 1 a 350 ]
GuildCreate = 1   ; Tworzenie gildii [ 1=Wl. / 0=Wyl.
GuildDestroy = 1   ; Niszczenie gildii [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Eventy:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CastleDeepEvent = 1   ; Deep Of Loren Event [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
ChaosCastleEvent = 1   ; Chaos Castle Event [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Chaos Machine (pralka w Nori):
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ChaosBox = 1   ; Pralka w Nori - [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
DQChaosSuccessRateLevel1 = 75
DQChaosSuccessRateLevel2 = 75
DQChaosSuccessRateLevel3 = 75
DQChaosSuccessRateLevel4 = 75
DQChaosSuccessRateLevel5 = 75
DQChaosSuccessRateLevel6 = 75
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Player Killer [ PK ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ApplyHeroSystem = 1   ; Status Hero (zabicie gracza z PK) [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
PKTIME = 60   ; Ilosc czasu dla statusu PK (w min.)
PKItemDrop = 1   ; Upuszczanie przedmiotow do +5 przez PK [ 1=Wl. / 0=Wyl. ] 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; NPC:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EnableEventNPCTalk = 1   ; NPC gadaja o Eventach [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
MerryXMasTalkNpc = 0   ; Pozwala NPC rozmawiac o Swietach [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
HappyNewYearTalkNpc = 0   ; NPC mowia "Happy New Year" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Hear:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVENT1 = 0   ; Dropowanie Hear[ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
Event1ItemDropTodayMax = 0  ; Max dropnietych Hear przez jeden dzien [ilosc]
Event1ItemDropTodayPercent = 0  ; Drop na jeden dzien [%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Sztuczne Ognie:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FireCrackerEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza Event "Sztucznych Ogni" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
FireCrackerDropRate = 50  ; Drop dla Sztucznych Ogni [ x/10000 np. 500/10000=3% ]
ItemDropRateForFireCracker = 8  ; Drop ze Sztucznych Ogni [ x/10 np. 5/10=50% ]
OnlyFireCrackerEffectUse = 0
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Gwiazdka:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XMasEvent = 0   ; Wlacza / Wylacza "Swiateczny Event" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
XMasEvent_StarOfXMasDropRate = 1  ; Drop z gwiazdki - 0/10000
XMasEvent_ItemDropRateForStarOfXMas = 1  ; Drop dla gwiazdki- N/10
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Medale:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MedalEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza Event "Medal" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
GoldMedalDropRate = 5   ; Drop dla "Gold Medal" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
SilverMedalDropRate = 6   ; Drop dla "Silver Medal" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
ItemDropRateForGoldMedal = 700  ; Drop z "Gold Medal" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
ItemDropRateForSilverMedal = 800  ; Drop z "Silver Medal" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Box of Heaven:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EventChipServerConnect = 1
EventChipServerIp = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]
EventChipEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza "BOH" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
BoxOfGoldDropRate = 5   ; Drop dla "Box of Heaven" [ x/100 np. 20/100=20% ]
ItemDropRateForBoxOfGold = 75  ; Drop z "Box of Heaven" [ x/100 np. 50/100=50% ]
EventChipDropRateForBoxOfGold = 0  ; Drop "Rena" z "Box of Heaven" [ x/100 np. 90/100=90% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Heart of Love:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HeartOfLoveEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza "Heart of Love" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
HeartOfLoveDropRate = 40  ; Drop dla "Heart of Love" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
ItemDropRateForHeartOfLove = 7000  ; Drop z "Heart of Love" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Devil Square:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DevilSquareEventServer = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]
DevilSquareEventConnect = 0  ; Podlaczanie do Serwera [Ranking] [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
DevilSquareEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza Devil Square [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
EyesOfDevilSquareDropRate = 1  ; Drop dla "Devil Eye" [ x/10 np. 2=20% ]
KeyOfDevilSquareDropRate = 1  ; Drop dla "Devil Key" [ x/10 np. 2=20% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Blood Castle:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BloodCastleEvent = 1   ; Wlacza / Wylacza Blood Castle [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
BloodCastleStartHour = 1  ; Czas rozpoczecia Blood Castle [ 1=30min, 2=1godzina, 3=2godziny ]
AngelKingsPaperDropRate = 2  ; Drop dla "Blood Scroll" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
BloodBoneDropRate = 2   ; Drop dla "Blood Fang" [ x/1000 np. 100/1000=10% ]
StoneItemDrop = 0   ; Dropowac "Stone" [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
StoneDropRate = 0   ; Drop dla "Stone" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Castle Siege:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MarkOfTheLord = 30   ; mark of the lord drop rate - N/10000
CastleSiegeRun = 1   ; castle siege run switch - 0/1
CastleCycleStartYear =0
CastleCycleStartMonth =0
CastleCycleStartDay =0
;-------------------------------------------------------------------------------;
; castle siege state explanation (run as sequence)  ;
;     ;
; 1 - register castle siege state   ;
; 2 - idle state    ;
; 3 - register mark of the lord state   ;
; 4 - idle state    ;
; 5 - castle attack guild notification state   ;
; 6 - ready for castle siege state   ;
; 7 - castle siege start state    ;
; 8 - castle siege end state    ;
; 9 - end of cycle (restart from state 1, automaticaly)  ;
;-------------------------------------------------------------------------------;
CastleSpecificState =0
CastleStateStartYear =0
CastleStateStartMonth =0
CastleStateStartDay =0
CastleStateStartHour =0
CastleStateStartMinute =0[/LEFT]
 
[LEFT];------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Budge Dragon [ zloty smok w Norii ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ChaosEvent = 1   ; Zloty smok w Norii [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
ChaosEventServer = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]
AttackEventRegenTime = 180  ; Czas do odnowienia Eventa [ w minutach ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Troops Event:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IsEledoradoEvent = 1   ; Zlote potwory [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Goblin [ zloty goblin ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;EledoradoGoldGoblenRegenTime = 180  ; Czas odrodzenia [ w minutach ] (dziala po wylaczeniu EventManager'a)
EledoradoGoldGoblenItemDropRate = 100  ; Drop przedmiotow [ x/200 np. 200/200=100%]
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 100  ; Drop excellentow [ x/200 np. 200/200=100%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Titan [ zloty tytan ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;EledoradoTitanRegenTime = 180  ; Czas odrodzenia [ w minutach ] (dziala po wylaczeniu EventManager'a)
EledoradoTitanItemDropRate = 100  ; Drop przedmiotow [ x/200 np. 200/200=100%]
EledoradoTitanExItemDropRate = 100  ; Drop excellentow [ x/200 np. 200/200=100%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Dercon [ zloty smok ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;EledoradoGoldDerconRegenTime = 180  ; Czas odrodzenia [ w minutach ] (dziala po wylaczeniu EventManager'a)
EledoradoGoldDerconItemDropRate = 100  ; Drop przedmiotow [ x/200 np. 200/200=100%]
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 100  ; Drop excellentow [ x/200 np. 200/200=100%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Lizard King [ zloty krol jaszczor]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;EledoradoDevilLizardKingRegenTime = 180 ; Czas odrodzenia [ w minutach ] (dziala po wylaczeniu EventManager'a)
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 100 ; Drop przedmiotow [ x/200 np. 200/200=100%]
EledoradoDevilLizardKingExItemDropRate = 100 ; Drop excellentow [ x/200 np. 200/200=100%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Golden Tantalos [ zloty tantalos ]:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;EledoradoDevilTantarosRegenTime = 180  ; Czas odrodzenia [ w minutach ] (dziala po wylaczeniu EventManager'a)
EledoradoDevilTantarosItemDropRate = 100 ; Drop przedmiotow [ x/200 np. 200/200=100%]
EledoradoDevilTantarosExItemDropRate = 100 ; Drop excellentow [ x/200 np. 200/200=100%]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Event Manager:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EventManagerOn = 1   ; Event Manager [ 1=Wl. / 0=Wyl. ] (Ustawienia wszystkich Inwazji czyta z EventManagement.dat)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; Happy Pouch:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HappyPouchBlueDropRate = 1  ; Drop z "blue pouch" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
HappyPouchRedDropRate = 1  ; Drop z "red pouch" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Drop Ancientow w Land of Trials:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IsDropGemOfDefend = 1   ; Dropowanie ancientow [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
GemOfDefendDropRate = 10  ; Dropowanie z jaka czestotliwoscia ancienty [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
GemOfDefendDropLevel = 75  ; Z jakich mobow (ich level)
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Castle Hunt Zone:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IsDropSetItemInCastleHuntZone = 1  ; Dropowanie ancient itemow [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
SetItemInCastleHuntZoneDropRate = 1  ; Drop ancient-itemu [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
SetItemInCastleHuntZoneDropLevel = 75  ; Drop ancient-itemu z mobow wzglendem poziomu
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;White Mage Attack Event:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RingAttackEvent = 1   ; White Mage Attack Ewent [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
RingOrcKillGiftRate = 3000  ; Drop na to ze otrzymiemy nagrode po zabiciu orc'a [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
RingDropGiftRate = 300   ; Drop na to ze otrzymiemy nagrode w postaci pierscienia [ x/1000 np. 300/1000=30% ]
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Dark Lord Setting:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IsDropDarkLordItem = 1   ; Dropowanie itemow dla dark lorda [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
SleeveOfLordDropRate = 10  ; Drop itemow dla dark lorda [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
SleeveOfLordDropLevel = 86  ; Sleeve of the lord drop monster level
SoulOfDarkHorseDropRate = 1  ; Soul of the dark horse drop rate [N/10000]
SoulOfDarkHorseropLevel = 102  ; Soul of the dark horse drop monster level
SoulOfDarkSpiritDropRate = 5  ; Soul of the dark spirit drop rate [N/10000]
SoulOfDarkSpiritDropLevel = 96  ; Soul of the dark spirit drop monster level
DarkLordHeartDropRate = 0  ; Heart of the dark lord (event item) drop rate [N/10000]
DarkLoadHeartOffEventRate = 0  ; Heart of the dark lord (event item) offline event win rate [N/60000] (not use)
DarkSpiritAddExperience = 800  ; Oddzielny exp dla ptaka
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Kundun w Kalimie:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KundunMarkDropRate = 40   ; Drop dla "mark of the kundun" [ x/10000 np. 3000/10000=30% ]
KundunRefillHPSec = 400   ; regenerowanie HP / przez 1 sekunde
KundunRefillHP = 15000   ; regenerowanie HP / przez 1 sekunde - Kiedy HP obniza sie 1/25 (4%)
KundunRefillHPTime = 600  ; regenerowanie HP oznaczajac 1 sekunde
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;System regeneracji HP:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UseCharacterAutoRecuperationSystem = 1  ; System regeneracji HP [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
CharacterRecuperationMaxLevel = 100  ; Maksymalny poziom zrownajacy systemu regeneracji HP
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;Ringi transformacji:
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IsItemDropRingOfTransform = 1  ; Dropowanie Ringow [ 1=Wl. / 0=Wyl. ]
ItemDropRingOfTransform = 10  ; Drop Rate Ringow [X/1000][/LEFT]

D:\MuServer\GameServer\GameServer ( Local Ip )

Code:
; POLACZENIE Z BAZA DANYCH
;########################################################################################################
[DBServerInfo]
;########################################################################################################
DB_SERVER = [COLOR=red]127.0.0.1[/COLOR]  ;IP Serwera SQL (local)
DB_Name = MuOnline  ;Nazwa bazy do ktorej ma sie podlaczyc
DB_user = sa      ;Nazwa loginu
DB_Password = pass  ;Haslo loginu
DB_EnableTrusted = 1
; (1) USTAWIENIA GAMESERVERA

D:\MuServer\MUServerStartUP ( Local Ip )

-Fine your global IP .

-Click Start, Run, and type cmd. When u get to cmd you will type this ipconfig. And it will show your local ip.

-Following that the next step would be to edit SQL Password , this will be the files you will need to edit:


D:\MuServer\EventServer\Config
Code:
[pim_setting]
queue_no = 4
workerthread_no = 4
[odbc_connection]
mu2003_dbname = MuOnline
mu2003_dsn = MuOnline
mu2003_uid = sa
mu2003_pass = [COLOR=red]pass[/COLOR]

D:\MuServer\RankingServer\Config
Code:
[LEFT][odbc_setting]
dbname = Ranking
odbc_dsn = Ranking
odbc_uid = sa
odbc_pass = [COLOR=red]pass[/COLOR]
odbc_con_count = 40[/LEFT]
[pim_setting]
queue_no = 4
workerthread_no = 10
D:\MuServer\GameServer\GameServer

Code:
; POLACZENIE Z BAZA DANYCH
;########################################################################################################
[DBServerInfo]
;########################################################################################################
DB_SERVER = 127.0.0.1  ;IP Serwera SQL (local)
DB_Name = MuOnline  ;Nazwa bazy do ktorej ma sie podlaczyc
DB_user = sa      ;Nazwa loginu
DB_Password = [COLOR=red]pass[/COLOR]  ;Haslo loginu
DB_EnableTrusted = 1
; (1) USTAWIENIA GAMESERVERA

Put ur SQL password instead of (pass) in these files

Restoring Databases

Restoring Databases: Open Enterprise Manager, select Databases, right click and Create new Database, name it MuOnline, create another one too named Ranking.

You can open Enterprice Manager in Start, All Programs, Microsoft SQL Server, and click Enterprise Manager.

This is how the restore of the databases will be:

Restoring: Right click in MuOnline, All Tasks, Restore Database. Restore as Select From Device, select Devices, Add, ... , then select MuOnline db backs in D:\MuServer\Database Backup\ and click OK 4 times.

Restoring: Right click in Ranking, All Tasks, Restore Database. Restore as Select From Device, select Devices, Add, ... , then select Ranking db backs in D:\MuServer\Database Backup\ and click OK 4 times.

Little Guides :
1-Do this Guide works for router users? Yes this guide support routers.
2-Virtual Memory Problems Fix: Start-> right click in My Computer-> Properties-> Advanced-> Where Perfomance -> Settings->Advanced->Where Virtual Memory-> Settings->Initial Size = 800 Maximum Size = 4000 and done.
3-How do i Edit accounts? CzF MuEditor is the best tool to use with MD5
4-How to make accounts? Use (AccountCreate MD5) in MuServer files
If you have Router ...
-Open ur Configuration router And Unblock This Ports
-50000 -50001 -50019 -50040 -80

How to Setup MuWeb 0.4 + MD5

Setting up your DNS

If you want your domain to be no-ip.org or somthing like that visit

Once you have decided, make your first DNS. To do this on No-IP look to the left of your CP and select add under DNS.

Installing Appserv

First download and install AppServ

During the installation when it asks you for your domain, put yourdomain.no-ip.org

When it asks you for MySQL just put whatever you want.

Installing MuWeb 0.4

After Downloaded AppServ download MuWeb 0.4 , then

1- Go to ..\AppServ\www and remove all shits there .

2- Put MuWeb 0.4 files ..\AppServ\www .

3- Go to Control Panel>Administrative toolz>Data Sources (ODBC)>System DSN>ADD>choose SQL server>Name : MuWeb>Server :(ur SQL Server name Which u added in SQL in setup> Next 2 times >Mark (Change the default database to MuOnline)> Choose MuOnline > Next > Finish > Ok 2 times .
4- Restart AppServ .

5- Test your Website now ....

6- If u got an Error you will need to do this:
- Go to the php.ini from C:\Windows\ and open it
- Find the ";extension=php_mssql.dll"
- Erase the ; before "extension=php_mssql.dll"
- Save the php.ini file
- Restart Apache


6- Now Test your Website

7- All Done ! ( IF u need t Edit ur News Go to > AppServ > www > modules > cutenews > DATA \ NEWS

Dont Forget to Delete Install Folder After you finished Setup For Security Reason..

..Thanks =Master= for this WebsiteDownload Links
-MSSQL
-MuServer Files -Client 99.65 ( Created By The O.N.C ) Link Updated
-Main 99.65 ( By Gravers )
-CzFMuEditor ( By CoderZFactory )
-MuWeb0.4+MD5 ( By =Master= )
-AppServ Here
-ShopEditor ( By Lesering )-dotnetfx ( Download it to enable ShopEditor work xD )
-Monster Editor ( By Sky Team )
-My Shops ( Created By Genghis )
-MonsterSetBase ( Created By Genghis )

Send Any Problems and Bugs Here And tell me If i forgot anything !

****Sry For my English****

Code:
Contact : l-Genghis-l@hotmail.com
 
Last edited:
Initiate Mage
Joined
May 24, 2006
Messages
28
Reaction score
0
Man..... i wana set up 0.99.6XT in LAN how can i do this??
I need to put my local IP everywhere?? or not?
 
Initiate Mage
Joined
Jan 22, 2007
Messages
43
Reaction score
5
D:\MuServer\ConnectServer\Data\Servers ( Put Here your Global ip ) = ( Wan Ip ) =

D:\MuServer\data\MapServerInfo ( Put here your Local Ip )

D:\MuServer\data\IpList ( Put Here your Local Ip )

D:\MuServer\data\Commonserver ( Put Here your Local Ip )

D:\MuServer\GameServer\GameServer ( Local Ip )

-Click Start, Run, and type cmd. When u get to cmd you will type this ipconfig. And it will show your local ip.
 
Initiate Mage
Joined
May 4, 2005
Messages
8
Reaction score
0
Local ip should be = WhatIsMyIP.com
Global IP = 127.0.0.1

???

Local IP is your computers IP address that has been assigned by the router or server if you are not on a network or router your local IP will be 127.0.0.1

Global IP is infact called a WAN ( Wide Area Network ) IP ( Internet Protocol ) that is the result of whatismyip.com.
 
Last edited:
Initiate Mage
Joined
Dec 15, 2005
Messages
80
Reaction score
0
good work here and plz :>>>You can posting here how can creating a SubServer & Vip Server for this Version..? plz tel me
 
Honda Specialist
Member
Joined
Jul 18, 2004
Messages
892
Reaction score
2
Last edited:
Initiate Mage
Joined
Dec 15, 2005
Messages
80
Reaction score
0
1.)Main 99.65 not work serial its difer.
2.)Exlie & CrYWolf not monster ... not work MonsterSetBase 50%
 
Initiate Mage
Joined
Mar 18, 2006
Messages
3
Reaction score
0
i connected to server but my gameserver says rank error and when i connected my icon in mu window doesnt show to enter the server why this?
 
Junior Spellweaver
Joined
May 16, 2005
Messages
137
Reaction score
0
when i extract the sqleval.exe it says my c drive is full , and that i need to make 500 mb free, but i have 8 gig open... what should i do ?
 
Back
Top